• Serwis

Serwis

Największy sukces – szczególne zadowolenie Klienta


Największy sukces – szczególne zadowolenie Klienta

Ogromną wagę przywiązujemy do jakości wykonywanych usług, dlatego też prowadzimy niezależnie od producenta badanie satysfakcji.

Każdorazowo po Państwa wizycie w Serwisie Krotoski-Cichy, nasz pracownik telefonicznie przeprowadzi z Państwem wywiad pytając
o zadowolenie z wykonanych usług. Badanie to ma na celu wskazanie dalszych ścieżek rozwoju i kierunków usprawnienia obsługi
Klienta a także eliminowanie niedociągnięć.

Stosujemy przy tym nietypową skalę ocen:

szczególnie zadowolony ........80 – 100 %zadowolenia - szkolne 5
bardzo zadowolony ..............61 – 79 %zadowolenia - szkolne 4
zadowolony .........................40 – 60 %zadowolenia - szkolne 3
mało zadowolony .................20 – 39 %zadowolenia - szkolne 2
niezadowolony .....................20 %zadowolenia - szkolne 1